profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Praca z dziećmipoleca86%
Pedagogika

Metoda dobrego startu - Marta Bogdanowicz

Marta Bogdanowicz prof. dr hab. - psycholog kliniczny dziecięcy, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa dysleksji, przewodnicząca, a obecnie...poleca90%
Pedagogika

Socjoterapia jako proces i metoda pracy z dziecmi

SOCJOTERAPIA JAKO PROCES I METODA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ISTOTA SOCJOTERAPII Socjoterapia od niedawna znalazła miejsce w ofercie pomocy psychologicznej młodzieży. Do pojęć wchodzących w zakres pomocy psychologicznej można...poleca85%
Pedagogika

"Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli" - Zofia Bogdanowicz

1. Przedmowa Postulaty rozwijania pełnej osobowości dziecka od wczesnych lat jego życia, rozszerzania zakresu jego wiadomości, pogłębiania uzdolnień oraz wyrabiania aktywnego stosunkupoleca85%
Pedagogika

Metoda Weroniki Sherborne w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego

pedagogiki. Osobami, które jako pierwsze zaczęły stosować w Polsce Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne były: Maria Przasnyska, Marta Bogdanowicz i Izabela Korsak. Metoda jest wykorzystywana wpoleca85%
Pedagogika

Metody nauki czytania

tempie i przez taki okres, by nie zabijać w nim naturalnej chęci do czytania. 4. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - to polska modyfikacja francuskiej metody Bon Depart. Dokonana w Polsce adaptacja