profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Praca w służbie cywilnejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Służba cywilna w Polsce

Plan pracy: 1.Wprowadzenie a) definicja b) cele służby cywilnej c) kształtowanie służby cywilnej w Polsce 2.Funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce a) zasięg służby cywilnej b) obowiązki pracownika służby cywilnej c)...poleca85%
Administracja

Nawiązywanie stosunków pracy i postępowanie kwalifikacyjne.

Dyrektor Generalny Służby Cywilnej (organizacja pracy i jej wykonywanie, prawo pracy) Rozwiązanie stosunku pracy. Nabór – otwarty, konkurencyjny (odpowiednio zorganizowany, najlepsze oferty). Warunki naboru ogłaszane w...poleca85%
Administracja

Kariera w służbie cywilnej

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza), egzamin (teoretyczny) wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony. postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.)...poleca90%
Administracja

Kariera w służbie cywilnej – rozwój służbowy

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza), egzamin (teoretyczny) wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony. postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.)...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Służba cywilna w Polsce.

Plan pracy: 1.Wprowadzenie a) definicja b) cele służby cywilnej c) kształtowanie służby cywilnej w Polsce 2.Funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce a) zasięg służby cywilnej b) obowiązki pracownika służby cywilnej c)...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Służba publiczna.

Aby państwo mogło sprawnie funkcjonować i skutecznie pomagać wszystkim obywatelom, musi być odpowiednio zarządzane. Zadanie to wykonuje administracja publiczna. Określa się w ten sposób zespół instytucji i urzędów powołanych do realizowania celów...