profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Praca pedagoga szkolnegopoleca85%
Pedagogika

Metody wychowania system kar i nagród.

metody bezpośrednie - metody indywidualne ( relacja wychowawca – wychowanek) metody nagrody i kary – metody te występują zazwyczaj łącznie. Wywodzą się z psychologii behawioryzmu, gdzie nagrody nazwano wzmocnieniami pozytywnymi, a kary –...poleca85%
Pedagogika

Pedagog - cele i zadania

Pedagog szkolny Zadania: 1) Organizowanie w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju...poleca85%
Pedagogika

Pedagog - cele i zadania

Treść w załącznikupoleca85%
Pedagogika

Pedagogika opiekuńcza - zagadnienia

Egzamin z pedagogiki opiekuńczej 1. Przedmiot i podstawowe zadania pedagogiki opiekuńczej. Pedagogika opiekuńcza ściślej mówiąc pedagogika opieki jest to nauka o opiece międzyludzkiej, a zwłaszcza o opiece nad dziećmi, oraz jej aspektach...poleca84%
Pedagogika

Zadania nauczyciela - pedagoga

Do szczegółowych zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego należy: I.W zakresie zadań ogólnowychowawczych 1.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole 2.Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych...