profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pozytywizm gatunki literackiepoleca91%
Język polski

Literatura Pozytywizmu Warszawskiego.

Literatura tego okresu rozwijała się gł. w Warszawie (związana z liberalnym i demokr. programem tzw. młodej prasy) oraz w Krakowie. Pozytywiści, zwł. warsz. tzw. młodzi (A. Świętochowski, P. Chmielowski, także E. Orzeszkowa), przeciwstawiali...poleca85%
Język polski

Pozytywizm

Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów dostępnych...poleca85%
Język polski

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele” na podstawie trzech wybranych epok

I.WSTĘP Ogólne mówienie o epokach literackich zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo myślenia stereotypami. Z drugiej jednak strony patrzenie z dystansu pozwala nam na dostrzeganie nie tylko różnic, ale i kierunków, w których podąża myśl i...poleca80%
Język polski

Pozytywizm- Charakterystyka Epoki

Pozytywizm - ideologia, praktyka, literatura . 1) Pozytywizm (od łac. positivos - oparty uzasadniony) potężny prąd kulturowy, który rozwinął się w II poł. XIX w. najpierw w Anglii i we Francji, apoleca85%
Język polski

Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze Pozytywizmu.

odłożona na później. Podstawą bytu narodowego ma być silny potencjał ekonomiczny i kulturalny. Czytelnikom proponuje się wręcz współpracę na płaszczyźnie gospodarczej (program pozytywizmu warszawskiego ) czypoleca85%
Język polski

Modele życia propagowane przez dwie epoki literackie. Omów na wybranych przykładach.

pośmiertnej sławie. W trakcie tej epoki bardzo wysoki priorytet miała literatura i idee w stosunku do rzeczywistości. Najbardziej znamiennymi hasłami romantyzmu są: -stawianie uczucia ponad rozum jakopoleca85%
Historia

Poglądy pedagogiczne Henryka Wernica

. 24-25, s.36-41. R. Wroczyński, Pedagogika pozytywizmu warszawskiego . Wrocław 1958, s. XXIV – XXX, s. 3-18.poleca84%
Język polski

Pytania na maturę ustną

Od antyku do pozytywizmu . 1. Ustosunkuj się do stwierdzenia: Współczesny człowiek powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych. 2. Różne sposoby nawiązań do Biblii w literaturze