profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pozycja Prezesa Rady Ministrówpoleca85%
Administracja

Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów

Dwoma najważniejszymi aktami prawnymi określającymi pozycję ustrojową, kompetencje i uprawnienia Prezesa Rady Minstrów są:  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  Ustawa „o Radzie Ministrów” z dnia 8 sierpnia 1996 r. W składzie rządu...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Władza wykonawcza

władz państwa. Pozycja ustrojowa i kompetencje Rady Ministrów Drugim składnikiem władzy wykonawczej jest Rada Ministrów . Prowadzi ona politykę wewnętrzną i zagraniczną RP oraz kierujepoleca91%
Historia

Transformacja systemowa Polski

nieufności nie uchwalanie przez sejm wotum zaufania rezygnacja Prezesa Rady Ministrów Zdymisjowany rząd pełni swe obowiązki do czasu powołania nowej Rady Ministrów . Dymisja premiera pociąga za sobąpoleca83%
Administracja

Kompetencje Prezydenta

dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów , który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy: 1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu, 2poleca85%
Polityka

Współczesne systemy polityczne - Rząd RP

powołanej przez Prezydenta Radzie Ministrów lub samodzielnie wybierając Prezesa Rady Ministrów i proponowany przez niego skład rządu. Sejm, za zgodą Senatu, powołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontrolipoleca85%
Politologia

Instytucje Polityczne RP

powołanej przez Prezydenta Radzie Ministrów lub samodzielnie wybierając Prezesa Rady Ministrów i proponowany przez niego skład rządu. Sejm, za zgodą Senatu, powołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli