profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pozycja międzynarodowa Polski w II połowie XVII wiekupoleca84%
Historia

Pozycja międzynarodowa Polski w II połowie XVII wieku

Unia realna Polski i Litwy z 1569 roku doprowadziła do powstania dużego i liczącego się w Europie państwa, zwanego odtąd Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Twór ten był niezwykle zróżnicowany zarówno społecznie jak i ekonomicznie. Już u schyłku wieku...poleca84%
Historia

Ruch robotniczy na ziemiach polskich w II połowie XIX w. i na pocz. XX wieku

. Pierwszą partią robotniczą na Ziemiach Polskich była, utworzona 1 września 1882 w Warszawie przez Ludwika Waryńskiego, Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia ?Proletariat?. Powstała ona na baziepoleca83%
Historia

Wojny prowadzone przez Rzeczpospolitą w XVII wieku

kwadratowych w 1667 roku. Inwazja w 1655 roku przyniosła olbrzymie straty w populacji. Po drugiej połowie XVII wieku wyniosły one blisko 30%. Były spowodowane głównie szerzącymi się epidemiami ipoleca80%
Historia

Funkcjonowanie demokracji szlacheckiej w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku

uczynienia z Polski nowoczesnej monarchii parlamentarnej. Polska w połowie XVIII wieku nie byłą jednak w stanie prowadzić samodzielnej polityki. W swoich poczynaniach Stanisław August opierał się na