profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powtórzenie wiadomości z historiipoleca73%
Historia

Powtórzenie wiadomości z historii

Czym jest historia? Historia to nic innego jak nauka o przeszłości, a dokładniej o dziejach ludzkości. Czym jest źródło historyczne..? Źródło historyczne to wszelki ślad działalności człowieka w przeszłości. Źródła historyczne dzielimy na...poleca82%
Geografia

Wiadomości z geografii - powtórzenie do matury

WIADOMOŚCI O POLSCE 1. Pasy rzeźby w Polsce ( z północy na południe) - Pobrzeża Południowobałtyckie:Nizina Szczecińska, Pobrzeże Słowińskie, Żuławy Wiślane. - Pojezierza Polskiepoleca85%
Wiedza o kulturze

Pozytywizm - referat, podstawowe wiadomości

cechy to kontrast , gradacja, powtórzenie , czasami inwersja czasowa 3) Publicystyka - bardzo rozwinięta w epoce pozytywizmu. Pisarze często nie mogli pozwolić sobie na życie wyłącznie z twórczości