profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Powtórka ze starożytnościpoleca85%
Historia

Powtórka ze starożytności

POJĘCIA: Cywilizacja-wysoki rozwój dużej grupy ludzi Kultura-zbór dóbr materialnych i kulturalnych zbierany na przełomach wieków. Państwo-polityczna, suwerenna, terytorialna organizacja społeczeństwa. Organizuje i kieruje prace dużych...poleca84%
Język polski

Powtórka przed sprawdzianem z epoki Oświecenia.

(także inne formy wypowiedzi) wywodzący się ze starożytności (pisał je m.in. Horacy), ośmiesza i piętnuje ukazywane w niej zjawiska, osoby, obyczaje, stosunki społeczne. Ignacy Krasickipoleca85%
Język polski

Powtórka z Antyku.

. Homer może bowiem oznaczać „nie widzący”, co sugerowałoby, że ów wielki aojda (śpiewak) starożytności był ślepy. Iliada i Odyseja mogły być bowiem dojrzałym już dziełem tradycji ustnej, przekazywanejpoleca85%
Język polski

Powtórka z Renesansu - najważniejsze informacje

włoski malarz, architekt i pisarz, Giorgio Vasari. Nazwa ta miała wyrażać przeciwstawienie nowej epoki czasom średniowiecza. Termin ten oznacza powrót do starożytności , do sztuki i filozofii antycznejpoleca85%
Język polski

Antyk - krótka powtórka do matury

1. Nazwa i ramy czasowe Nazwa antyk wywodzi się od łacińskiego słowa antiquus i oznacza dawny.Za początek starożytności przyjmuje się przełom wieków IX i VIII p.n.e., czyli czas, wpoleca84%
Język polski

Powtórka z Baroku.

należy uznać za katolickie w dziedzinie nauki, dyscypliny i zwyczajów kościelnych; wytyczył też jasno zasady sztuki, zwłaszcza sakralnej. - List - Gatunek wywodzący się ze starożytności (Horacy