profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powstanie Zakonu Krzyżackiegopoleca84%
Historia

Stosunki Polsko Krzyżackie

Krzyżacy to powszechnie przyjęta w Polsce nazwa niemieckiego zakonu rycerskiego. Powstał on w toku walk krzyżowych w 1190 roku ze zorganizowanego w Króleswie Jerozolimskim,bractwa szpitalnego do pielęgnowania chorych i rannych w...poleca84%
Historia

Wojny polsko-krzyżackie od XIV do XVI wieku

Początki Zakonu Krzyżackiego sięgają 1191 r. W czasie trzeciej krucjaty rycerze krzyżowi pochodzenia niemieckiego założyli przy szpitalu nieformalne stowarzyszenie, które miało się opiekować rannymi i chorymi Niemcami. Dzięki zabiegom cesarza...poleca80%
Historia

Zakon krzyżacki - informacje

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie Łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jeruzalem Rok założenia ? 1190 Powstał podczas oblężenia Akkony (dzisiejsza Syria). Początek swój bierze ze...poleca81%
Historia

Krzyżacy (w wieku XIII - XV)

KRZYŻACY, właściwie Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, przyjęta w Polsce nazwa niemiecka zakonu rycerskiego, w Niemczech zwany Zakonem Niemieckim; zał. 1190 w Palestynie i przekształcony 1198 w zakon rycerski;...poleca82%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie

Po raz pierwszy do Polski Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki w celu chrystianizacji poganów w północnej Polsce (chodzi o Prusy, Litwę i Żmudź) oraz do obrony granicy z Prusami. Stosunki polskopoleca86%
Historia i społeczeństwo

wojny polsko krzyżackie

Po raz pierwszy do Polski Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki w celu chrystianizacji poganów w północnej Polsce (chodzi o Prusy, Litwę i Żmudź) oraz do obrony granicy z Prusami. Stosunki polskopoleca85%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie za Jagiellonów

do walki. Polegli niemal wszyscy dostojnicy Zakonu, w ręce polskie wpadli jeńcy, sztandary i tabory krzyżackie . Niestety Krzyżacy zdążyli wzmocnić obronę Malborka i wojskom polskim (Litwini wycofalipoleca86%
Historia

Relacje polsko-krzyżackie (1226r. do 1334r.)

Niniejsza praca dotyczy relacji polsko -krzyżackich z przełomu XIII/XIV wieku w szczególności lat 1226r. do 1334r. Historia Krzyżaków w Polsce ma swój początek roku 1226. Wtedy to księżą krakowskipoleca83%
Historia

Stosunki polsko krzyżackie.

wmieszał się do wojny domowej na Litwie. Jednocześnie wojska zakonne napadły na Kujawy. W odwecie wojska polsko -czeskie najechały na Pomorze aż do wybrzeża morskiego. Na Litwie wojska Krzyżackie porażkę w