profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Powstanie wspólnot europejskichpoleca85%
Geografia

Wspólnoty Europejskie

Wspólnoty Europejskie - nazwa określająca od 1957 roku trzy, a od 2002 r. dwie organizacje stanowiące od 1993 roku podstawę instytucjonalną i kompetencyjną Unii Europejskiej. Zostały one utworzone na mocy prawa, są źródłem prawa i tworzą system...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

Unia Europejska, European Union, UE, związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczejpoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Historia Unii Europejskiej.

państwa członkowskie podpisały dwa bardzo ważne traktaty. Pierwszy z nich mówił o powstaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – EWG ( obecnie Wspólnota Europejska – WE ) która miała doprowadzić dopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia europejska

poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowychpoleca89%
Administracja

Prawo międzynarodowe

łącznie mianem Wspólnoty Europejskie – działały od początku i działają na podstawie odrębnych aktów założycielskich (traktatów). W tym znaczeniu każda z nich ma odrębną podmiotowośćpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

oznacza: -możliwość łatwiejszego uzyskania pożyczki z funduszu wspólnoty -uniknięcie podwójnego opodatkowania towarów na granicy -łatwiejszy eksport na trudno dostępne rynki Europy Zachodniej