profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów

poleca67%
Historia

Unia lubelska i powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Kategoria: Czasy nowożytne

Do 1569 roku unia polsko-litewska miała charakter personalny. Przeciwnikami zacieśnienia związku unijnego byli sami Jagiellonowie. Jednak wobec perspektywy wygaśnięcia dynastii Zygmunt August postanowił połączyć w sposób trwalszy Koronę i Litwę. Unia lubelska, Jan Matejko Dążenia króla zostały poparte przez szlachtę litewską, która pragnęła uzyskania takich samych przywilejów stanowych jak szlachta polska, oraz szlachtę polską, która postulat ściślejszego związku obu krajów...