profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powstanie filozofiipoleca82%
Historia

Filozofia grecka.

Początki filozofii sięgają VI wieku p.n.e. Za jej kolebkę zdecydowanie uważać można starożytną Grecję, (a ściśle mówiąc Wybrzeże Jońskie w Azji Mniejszej) tam bowiem zrodziła się pierwsza refleksja filozoficzna i to właśnie Grecy ukuli samo...poleca85%
Filozofia

Wstępne założenia filozofii

Wstępne założenia filozofii Jest to najtrudniejsza dziedzina ludzkiego poznania. Platon: „każdy człowiek ze swej natury jest bytem filozofującym.” Każdy drąży, szuka, jest filozofem na swój sposób. Człowiek jest bytem filozofującym (myśl nie...poleca82%
Filozofia

Filozofia grecka

Filozofia greckapoleca85%
Język polski

Filozofia Grecka- Stoicyzm

Stoicyzm Stoicyzm stworzył Zenon z Kitionu żyjący koło III w p.n.e. Według tej filozofii, to bogowie odpowiedzialni są za życie na ziemi, tak więc świat jest zaplanowany i celowy. Życiem żądzipoleca85%
Filozofia

Filozofia starożytna w Grecji i w Rzymie. Wskaż zasadnicze różnice.

mędrcami. Pitagoras miał też podkreślać, że filozofia powstała pod wpływem dziwienia się i ciekawości. Ten motyw podchwyciły następne pokolenia i rozwinęły go. Filozofia Grecka : Dzieje filozofiipoleca85%
Historia

Filozofia grecka

1.Początki filozofii. Początek filozofii dali myśliciele żyjący w VIw.p.n.e. w Jonii,stąd nazywa się ich"filozofami przyrody jońskiej".Starali się oni zrozumieć,co kryje się za zmiennościa rzeczy,napoleca76%
Filozofia

Co to jest filozofia?

swobodniej myśl filozoficzna mogła rozwijać się w Indiach, w Chinach i Grecji. Na pytanie: Kiedy narodziła się filozofia ? Można odpowiedzieć szybko, gdy bada się filozofię grecką . „Pierwszym” filozofem był