profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powstanie Alppoleca80%
Geografia

Krajobraz Alp.

Alpy (fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe) - najwyższy łańcuch górski Europy, ciągnący się łukiem od wybrzeża Morza Śródziemnego po dolinę Dunaju w okolicach Wiednia. Jego długość wynosi około 1200 km, a szerokość od 150 do 250km....poleca85%
Geografia

Analiza Alp pod względem geologicznym i ukształtowania terenu

Alpy- największa pasmo gór fałdowych w Europie powstałe w orogenezie alpejskiej. Zasadnicze rysy rzeźby Alp zarysowały się pod koniec trzeciorzędu podczas górotworu oraz synchronicznych procesów erozji i denudacji zróżnicowanych w zależności od...poleca72%
Geografia

Krajobraz wysokogórski

W załączniku kompletny referatpoleca84%
Geografia

Warunki środowiska przyrodniczego Alp dla rozwoju rolnictwa, transportu i turystyki.

Wspaniałe krajobrazy Alp przyciągają latem zwiedzających i wędrowców, a zimą narciarzy. Alpejską przyrodę a w tym wiele gatunków rzadkich zwierząt, jak złote orły czy kozice, chroni się w licznychpoleca78%
Geografia

Krajobraz wysokogórski Alp

Słowenii. Długość Alp wynosi 1200 km, szerokość wynosi 150-260 km. Najwyższym szczytem jest Mont Blanc – 4807 m. Alpy dzielą się na Alpy Zachodnie, wyższe i masywniejsze, i Alpy Wschodnie, niższepoleca85%
Geografia

Austria

ogromne znaczenie gospodarcze. W nich skupia się przeważająca część ludność zamieszkującej Alpy. Tędy też biegną główne alpejskie szlaki komunikacyjne. Z Alp wypływa większość rzek Austrii, a głównapoleca76%
Geografia

Państwa Alpejskie - walory turystyczne

zabytki. Unterwalden leży na południe od Jeziora Czterech Kantorów. Przeważa tu krajobraz prealpejski, jedynie na południu w granice kantoru wchodzą zachodnie stoki Alp Urneńskich. Unterwalden dzieli