profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powstania narodowe i ich skutkipoleca81%
Historia

Powstania narodowe i ich skutki

Polska nie jest pierwszym krajem walczącym o niepodległość, jest jednak pierwszym państwem w Europie gdzie efektem zaborów była całkowita likwidacja państwa. Od zarania dziejów państwa musiały bronić swojej autonomii, a gdy to im się nie udawało...poleca76%
Historia

Polskie powstania narodowe w XIX w. Omów przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń.

Polskie powstania narodowe między 1830 – 1863 skierowane były przeciwko zaborcom, głównie Carskiej Rosji. Podstawą było dążenie do samostanowienia i uwolnienia się od jarzma zaborcy. Powstaniapoleca84%
Historia

Polskie Powstania Narodowe.

ujarzmiania Polaków ich własnymi rękami. -Walka stała się okazją do zamanifestowania idei "za naszą i waszą wolność". Wystąpienia klas robotniczych doprowadziły do powstania I Międzynarodówki. MINUSYpoleca84%
Historia

Powstania narodowe w XIX wieku - charakterystyka i próba oceny

najważniejszych i największych według mnie zrywach niepodległościowych- powstaniu listopadowym i styczniowym. Czy powstania miały sens, szansę powodzenia, czy były tylko spontanicznym ruchem wymierzonym przeciwpoleca83%
Historia

Polskie powstania narodowe.

Powstanie Kościuszkowskie (1794) insurekcja kościuszkowska Przyczyny powstania : ? II rozbiór Polski ? rządy Targowiczan ? upadek gospodarczy i polityczny, bieda, bezrobocie ? bezpośredniąpoleca83%
Historia

Powstania narodowe końca XVIII i XIX wieku-proba bilansu.

omawianych powstań i ich zakresu chronologicznego. W poniższej pracy zostaną ujęte następujące powstania : Powstanie Kościuszkowskie(od 12 III do 16 XI 1794 roku, rok pomiędzy drugim a trzecim