profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy 1918poleca85%
Historia

Gospodarka II Rzeczpospolitej

II Rzeczpospolita rozpoczęła swój niepodległy byt po wyd rzeniach z 11 listopad 1918 roku,kiedy to we francuskiej miejscowości Compiègne doszło do kapitul cji Niemiec kończąc w ten sposób okres I wojny świ towej.W Berlinie wybuchła rewolucja...poleca80%
Historia

Sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej:

Sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej : Pomimo licznych trudności, które stanęły na drodze odradzającego się państwa, gospodarka II Rzeczpospolitej odnosiła sukcesy gospodarcze. Najbardziejpoleca85%
Historia

Rozwój gospodarczy świata i II Rzeczpospolitej w okresie XX-lecia międzywojennego

politykę gospodarczą. To nowe spojrzenie nazwano interwencjonizmem. Ostatnim ważnym osiągnięciem II Rzeczpospolitej była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Inwestycja tapoleca79%
Historia

Sukcesy i porażki II Rzeczpospolitej

Sukcesy i porażki II Rzeczpospolitej Przede wszystkim bardzo ważnym sukcesem dla Rzeczpospolitej było stworzenie państwa z niczego. Ziemie, z których powstała Polska, były niezwykle zróżnicowanepoleca84%
Historia

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej

im panować nad Polską, posługując się wojskiem saskim”. Ponadto Niemcy totalnie zniszczyli ustrój Rzeczpospolitej . Z trzynastu sejmów zwołanych za Augusta II zerwano dziesięć, a za Augusta IIIpoleca80%
Historia

Gospodarka II Rzeczpospolitej.

gospodarki. Dźwignięcie się z tak ogromnych zniszczeń jest więc niebywałym sukcesem II Rzeczypospolitej. W momencie odzyskani niepodległości sytuacja ekonomiczna Rzeczpospolitej była wręcz w krytycznym