profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powołanie partii politycznejpoleca88%
Administracja

Uchodźca, cudzoziemiec, obywatel

UCHODŹCA- zapewnienie ochrony osobom opuszczającym swój kraj w skutek prześladowań ze względu na rasę, religię, itp. 1991 rok ? Konwencja Genewska dot. Statusu uchoźcy ratyfikowana przez Polskę. Wniosek przyjmowany przez właściwy organ straży...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Uchodźca

I Kto to jest uchodźca ? W związku z artykułem 1 Konwencji Genewskiej z 1951r oraz protokołu Nowojorskiego, uchodźca to osoba, która spełnia następujące warunki:,  Przebywa poza swoim krajempoleca85%
Pedagogika

"Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa"- streszczenie.

CAŁĄ PRACĘ WYSYŁAM ZAINTERESOWANYM. PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY :) "Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa"- streszczenie. Rozdział I "poleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe

Treść w załąćznikupoleca85%
Prawo

Administracyjnoprawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.

Cudzoziemcach i Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także ratyfikowane przez polski rząd konwencje. Uchodźca osobiście składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy. .Wniosek o nadanie statusu uchodźcy składapoleca85%
Polityka

Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Migracje, starzenie populacji jako problemy społeczne i ekonomiczne

danemu kraju cudzoziemców, którzy przybyli z jego terytorium Z pojęciem migracji kojarzymy następujące osoby: Uchodźca - czyli osoba, która nie może powrócić do swojej ojczyzny z powodu prześladowań na