profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powierzchnia Królestwa Polskiegopoleca85%
Historia

Królestwo Polskie 1815-1830

Powstanie Królestwa Polskiego było wyłączną decyzją cara. Car przeciwstawił się tutaj zarówno swojemu dworowi w Petersburgu, który nie chciał się zgodzić na ogłoszenie Królestwa jak i niektórym państwom biorącym udział w Kongresie, które domagały...poleca82%
Historia

Gospodarka w Królestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku.

Gospodarka w Królestwie Polskim od roku 1815 do początku XIX wieku. W chwili powstania Królestwa Polskiego sytuację gospodarczą wyznaczał pogłębiający się długotrwały kryzys: obumieranie feudalnego ustroju społeczno-gospodarczego....poleca84%
Historia

Królestwo polskie w latach 1815-1830.

w załączniku - przygotowanie do sprawdzianu z tematu powyżejpoleca82%
Historia

Królestwo Polskie w latach 1815-1830

„ Królestwo Polskie 1815 - 1830 ” jest tematem mojej pracy i dlatego pragnę w większym lub mniejszym stopniu przybliżyć jak doszło do jego powstania, jak wyglądały w nim rządy oraz po części życie jegopoleca82%
Historia

Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830.

Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830 . 1. Sytuacja gospodarcza królestwa. Większa część ludności w Królestwie Polskim utrzymywało się z pracy na roli. Chłopi zachowali wolność osobistą. Wśródpoleca82%
Historia

Królestwo polskie w latach 1815-1830

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 – 1830 Obszar Królestwa Polskiego – 127.000 km Liczba ludności niecałe – 3.000.000 mieszkańców – po 5 latach zwiększyła się o 1/3. Królestwo Polskiepoleca81%
Historia

Podział ziemi Rzeczypospolitej po 1815 r.

Podział ziem RP dokonany podczas kongresu wiedeńskiego ( 1815 ) przetrwał prawie 100 lat. Akt końcowy kongresu dzielił byle terytoria Księstwa Warszawskiego na: Królestwo Polskie (Rosja), Wielkie