profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Potop językpoleca85%
Język polski

"Potop" jako powieść historyczna

Tradycje powieści sięgają już Homera. Jednak twórcą, który upowszechnił ten gatunek był Walter Scott, twórca romansu historycznego. Dla romantyków historia była przedakcją utworu. Scott wprowadził historię do utworu w ten sposób, że wydarzenia z...poleca85%
Język polski

„POTOP” SKUPIA W SOBIE WIELE ODMIAN EPICKICH

POTOP” SKUPIA W SOBIE WIELE ODMIAN EPICKICH: a) powieść historyczna: - wydarzenia z okresu zamkniętego, - historyczne, autentyczne postacie – nie wszystkie, - logiczny układ fabuły, - splot przyczynowo-skutkowy akcji, - język...poleca85%
Język polski

Język narzędziem manipulacji w oparciu o "Potop".

Onufry Zagłoba – jeden z bohaterów Trylogii Henryka Sienkiewicza – to typowy przedstawiciel Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Z jednej strony warchoł, pijak, z drugiej – doskonały mówca, orator i obrońca uciśnionej naonczas Rzeczpospolitej....poleca85%
Język polski

"Potop" jako powieść historyczna

Powieść historyczna - odmiana powieści, której rozkwit nastąpił w wieku XIX. Jej istotą jest przedstawianie wydarzeń z dłuższej perspektywy czasowej. Powieść historyczną konstruuje się zpoleca85%
Język polski

"Potop" jako powieść historyczna.

Powieść historyczna – powieść , w której świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej przez twórcę i jego odbiorców jako zamknięty okres dziejów przeszłości. Powieść historyczna dąży napoleca84%
Język polski

Powieść historyczna w pozytywizmie

Powieść Historyczna w pozytywizmie. - cechy powieści historycznej i jej popularność. - przykłady takich powieści. - potop jako przykład powieści historycznej pozytywizmu. Powieść Historycznapoleca83%
Język polski

Powieść historyczna w pozytywimie

powieść historyczna , której poświęcona zostanie niniejsza praca. Popularność tej powieści można wiązać z kryzysem światopoglądowym epoki. Program pozytywistów zakładał, że literatura powinna zajmowaćpoleca85%
Język polski

"Potop" Sienkiewicza jako powieść "ku pokrzepieniu serc".

, bo „ powieść historyczna nie tylko nie potrzebuje być poniewieraniem prawdy, ale może być jej objaśnieniem i dopełnieniem. Ona powlecze odpowiednią barwą szare mury wzniesione przez historię.” (H