profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Potencjał militarny

poleca50%
Wiedza o społeczeństwie

Potencjał militarny

Obecnie polskie siły zbrojne liczą poniżej 200 tys. żołnierzy i od 1999 roku są częścią sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego. Potencjał militarny polskich sił zbrojnych jest różny i zależy od rodzaju armii. Obecnie armia polska jest w stanie intensywnej modernizacji i przebudowy istniejących systemów militarnych, aby w ciągu najbliższych kilku lat spełniać standardy wynikające z uczestnictwa w NATO. Poziom wydatków związanych z modernizacją armii zależy od ogólnego stanu polskiej...

poleca49%
Wiedza o społeczeństwie

Pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Czynniki określające pozycję Polski na arenie międzynarodowej można podzielić na te, które wynikają z jej sytuacji wewnętrznej, oraz te, które są związane z prowadzoną obecnie polityką zagraniczną. Do pierwszej grupy można zaliczyć: położenie geograficzne i uwarunkowania geopolityczne, potencjał demograficzny, gospodarczy, militarny i kulturowy. Do drugiej grupy należą czynniki, które stanowią obecne priorytety i cele polityki zagranicznej państwa. Czynniki określające miejsce Polski...poleca84%
Historia

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej

także wyniszczenie licznymi wojnami. Fatalna administracja i kryzys systemu władzy. Duże znaczenie miało też to, że sąsiedzi Polski rozbudowali bardzo swój potencjał militarny , gospodarczy i dokonalipoleca88%
Politologia

Stosunki Międzynarodowe

. =>CZYNNIK EKONOMICZNO-TECHNICZNY ( potencjał gospodarczy państwa, postęp w nauce i technice).- Potencjał gospodarczy zawsze warunkował pozycję gospodarcza państwu.W starożytności i średniowieczu-zasobypoleca83%
Historia

Następstwa II wojny światowej. Powstanie NATO.

>POCZĄTEK "ZIMNEJ WOJNY" <BR>Decydujące znaczenie dla powojennego układu sił politycznych w świecie miał potencjał gospodarczy i militarny Stanów Zjednoczonych. Już w 1946 r. udziałpoleca85%
Historia

Białoruś

.1.4. Przemysł i rolnictwo VI.1.5. Surowce naturalne VI.1.6. Potencjał militarny VI.1.7. Skutki Czarnobyla VI.2. Kalendarium dziejów najnowszych VI.1. Wiedza ogólna o współczesnej