profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Postulaty Wilsonapoleca85%
Historia

Liga Narodów

Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt...poleca82%
Historia

Liga Narodów

Liga narodów powstała po Konferencji w Wersalu . Była to międzynarodowa organizacja. Zadaniem Ligi Narodów było likwidowanie sporów międzypaństwowych na drodze pokojowej. Założeniapoleca84%
Historia

Liga Narodów - referat

organizacji, ponieważ Senat odmówił ratyfikacji jej statutu, do Ligi nie przystąpiła także Rosja radziecka i Niemcy. Kiedy w Europie ład polityczny zaczęły dyktować państwa totalitarne, Liga Narodów niepoleca85%
Historia

Liga Narodów

Liga Narodów jest to organizacja międzynarodowa utworzona w 1919 r. w Paryżu, podczas konferencji pokojowej, jaka odbyła się po zakończeniu I wojny światowej. Pakt L.N. został przygotowany podpoleca86%
Historia

Liga Narodów

pierwsze Liga Narodów miała być org. wszystkich państw świata i dysponować prawem mediacji oraz interwencji w wypadku zagrożenia pokoju, jednak nigdy nie stała się org, światowa. Do 32 państwpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Organizacje Miedzynarodowe - Wsnhid