profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Postulaty teorii Bohra

poleca66%
poleca68%
Fizyka

Drugi postulat Bohra

Elektron może emitować lub pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko podczas przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana lub pochłaniana w postaci kwantu (porcji) o wartości równej różnicy energii elektronu na tych dwóch orbitach: E m - E n = h ⋅ f, gdzie E m i E n to energie elektronu na m-tej orbicie i na n-tej. Na skutek przejścia elektronu między różnymi orbitami z atomu są wysyłane (lub pochłaniane) kwanty promieniowania (fotony) o różnej...

poleca70%
Fizyka

Pierwszy postulat Bohra

Elektron w atomie może poruszać się tylko po ściśle określonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada na jądro. Dozwolone orbity to takie, na których moment pędu elektronu L jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka podzielonej przez 2π: gdzie r oznacza promień n-tej orbity, m – masę elektronu, v – prędkość elektronu. Wynika stąd, że elektron nie może być w dowolnym...poleca84%


poleca85%
Fizyka

Atom- teoria Bohra

. Średnica atomu jest większa od jądra o 4 - 5 rzędów wielkości i w zależności od liczby atomowej mieści się w granicach 10-9 - 10-10 m. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TEORII BOHRA Bohr wprowadził dwa założeniapoleca82%
Fizyka

Atom wodoru Bohra

- która do dziś pozostała w fizyce teorią dominującą. Fizyka kwantowa, a zwłaszcza tak zwana interpretacja kopenhaska nowej teorii , odniosła ogromny sukces, wpływ zaś Bohra miał dla jej akceptacjipoleca85%
Fizyka

Mechanika kwantowa, widma, postulaty Bohra

. Postulaty Bohra : 1.elektron w atomie wodoru może krążyć wokół jądra tylko po takich orbitach, dla których moment pędu elektronu jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka, podzielonej przezpoleca85%
Fizyka

Bohr

atomu, teoria zmuszająca elektron do ruchu po orbitach kołowych upadła. Podaj nazwę i treść zasady która przyczyniła się do upadku teorii Bohra .