profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Postępowanie kwalifikacyjne do służby cywilnejpoleca85%
Administracja

Kariera w służbie cywilnej

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza), egzamin (teoretyczny) wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony. postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.)...poleca90%
Administracja

Kariera w służbie cywilnej – rozwój służbowy

kwalifikacyjnego. Art. 28. O uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która: 1) jest pracownikiem służby cywilnej , 2) odbyła służbę przygotowawczą, z zastrzeżeniem art. 27, 3