profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Postawy bohaterów dawnych to dla Twojego pokolenia temat do dyskusjipoleca85%
Język polski

Postawy bohaterów dawnych to dla Twojego pokolenia - przebrzmiałe słowa, temat do dyskusji, wzory zachowań...

Postawy bohaterów dawnych budzą dzisiaj wśród młodych ludzi różne emocje i uczucia. Jedne z nich są odrzucane, inne akceptowane, natomiast niektóre stanowią temat licznych dyskusji. Znaczna część młodego pokolenia akceptuje te postawy, które są...poleca85%
Język polski

Postawy bohaterów mitycznych to dla Twojego pokolenia wzory zachowań czy tylko przebrzmiałe historie?

Postawy bohaterów mitycznych dla mojego pokolenia to według mnie wzory zachowań aktualne także dziś. Tak jak kiedyś tak i teraz uosabiają ważne wartości, miedzy innymi; wierność, miłośćpoleca85%
Język polski

Postawy bohaterów dawnych to dla twojego pokolenia - przebrzmiałe słowa, temat do dyskusji, wzory zachowań

jest dziś traktowana przez młodzież jako temat do dyskusji . Są postawy bohaterów dawnych , które uważane są za przebrzmiałe słowa , czyli za nieaktualne, przestarzałe. Jedną z nich jest postawapoleca85%
Język polski

Postawy bohaterów dawnych to – dla twojego pokolenia – przebrzmiałe słowa, temat do dyskusji, wzory zachowań. Odpowiedź uzasadnij.

gotowych użyć wszelkich środków dla osiągnięcia celu. Dlatego postępowanie Zołzikiewicza to nie tylko przebrzmiałe słowa , lecz bardzo aktualny temat . Młoda Polska jest niezwykle urozmaiconą i barwnąpoleca85%
Język polski

"Bohaterowie literaccy epok minionych: przebrzmiałe mity, wiecznie żywe wzory, a może...?" Twój sąd o wybranych wzorcach osobowych.

bohaterowie, nie podlegają przemianom historycznym, są uniwersalne i ponadczasowe. Można by pomyśleć, iż są to górnolotne słowa . Zgodziłbym się z tym, gdyby literatura przedstawiała tylko prawych, dobrychpoleca85%
Język polski

Bohaterowie lektur szkolnych - przebrzmiałe czy wciąż aktualne wzory postaw i wartości? Omów problem charakteryzując postaci wybranych epok.

sztuką nie jest czytanie książek, ale wyciąganie z nich wniosków. Postawy bohaterów lektur nigdy nie będą przebrzmiałe i nieaktualne, jeżeli tylko nasze wartości moralne nie ulegną zmianie, mam