profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Postanowienia statutu

poleca76%
Historia

Statut Bolesława Krzywoustego (geneza, postanowienia)

W 1138 roku Bolesław Krzywousty wydał statut zwany popularnie testamentem, w którym regulował on sprawy następstwa tronu po swej śmierci. Zgodnie z postanowieniami statutu państwo polskie miało zostać podzielone na dzielnice, w których panować mieli poszczególni synowie Bolesława Krzywoustego oraz ich potomkowie. Władzę nad całym państwem miał sprawować najstarszy przedstawiciel dynastii piastowskiej (zasada pryncypatu i zasada senioratu), do którego uprawnień należało: prowadzenie...