profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Postanowienia kongresu wiedeńskiego wobec Niemiecpoleca86%
Historia

Notatki z I Wojny Światowej.

Geneza I WŚ: a)konflikty kolonialne: -w Afryce: między Anglią a Francją; między Francją a Niemcami; -w Azji: między Anglią a Rosją na terenie Persji i Afganistanie; między Rosją a Japonią na terenie Chin i Korei; między Anglią i Niemcami na...poleca82%
Język polski

Teatr absurdu - luźne notatki

antyspołeczny. Miejsce: Po II wojnie światowej stolicą sztuki i dramatu stał się Paryż i to właśnie tam nastąpił rozkwit dramatu surrealistycznego zwanego teatrem absurdu, zaś dramatopisarze mieszkającypoleca85%
Historia

I wojna światowa - notatki

ultimatum. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. W ciągu kilku następnych dni Niemcy i Astro-Węgry znalazły się w stanie wojny z Rosją, Fracją i Wlk. Brytanią. W I wojnie światowejpoleca85%
Język polski

Akcja pod Arsenałem - opis.

Akcja książki "Kamienie na szaniec" toczy się w okresie II wojny światowej . Opowiada o losach młodzieży, dla której ważna była przyjaźń,życzliwość i patriotyzm. Życie, walka i śmierćpoleca81%
Historia

Prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, pierwsi ludzie, epoki- ściąga

: -od XVI do XVIII (-1789- Wielka Rewolucja Francuska) OKRES NOWOŻYTNY: -od XVIII do poł. XX w. (-1918- zakończenie I wojny światowej ) DZIEJE NAJNOWSZE: -po I wojnie. ŹRÓDŁA HISTORYCZNEpoleca83%
Język polski

Opisz dwie wybitne postacie z 20-lecia międzywojennego i uzasadnij swój wybór

Niedomicach, fabryka gum jezdnych w Dębicy, elektrownia z zaporą na Dunajcu w Rożnowie, zakłady przemysłu lotniczego w Rzeszowie i Mielcu. Po wybuchu II wojny światowej udał się na emigrację