profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Postać polipapoleca85%
Biologia

Gromady jamochłonów

Gromady jamochłonów Stułbiopławy Krążkopławy Stułbiopławy Stułbia płowa Postać polipa, w górnej części znajduje się wieniec czułków, ramion. Porusza się za pomocą ramion, krocząc na stopie. Epidermę tworzą komórki nabłonkowo- mięśniowe,...poleca85%
Biologia

Charakterystyka pierwotniaków

Pierwotniaki - organizmy jednokomórkowe, posiadają jądro lub aparat jądrowy. Organellum jest zróżnicowanym, wyspecjalizowanym elementem pojedynczej komórki pierwotniaka. Są to organizmy wolno żyjące lub pasożyty. Mają zdolność życia utajonego...poleca85%
Biologia

Przeprowadź charakterystykę jamochłonów jako organizmów dwuwarstwowych

Jamochłony są najbardziej pierwotnymi tkankowcami. Żyją w wodach, prawie wyłącznie w morzach. Plan budowy jamochłonów można sprowadzić do worka, zbudowanego z dwu warstw tkanki nabłonkowejpoleca85%
Biologia

Charakterystyka jamochłonów

. Budowa ściany ciała jamochłonów : Na zewnątrz znajduje się warstwa komórek ektodermalnych. Wnętrze ciała wyściela warstwa komórek endodermalnych. Między ekto- i endodermą znajduje się mezoglea. Tworzypoleca85%
Biologia

Charakterystyka jamochłonów

każdej strony. Budowa ściany ciała jamochłonów Na zewnątrz znajduje się warstwa komórek ektodermalnych. Wnętrze ciała wyściela warstwa komórek endodermalnych. Między ekto- i endodermąpoleca85%
Biologia

"Ewolucyjne różnicowanie się układów krążenia u bezkręgowców i kręgowców z uwzględnieniem ich płynów ustrojowych oraz roli tych układów w organizmie."

wyniku rytmicznego krążenia cytoplazmy. U jamochłonów zarówno funkcję narządu trawienia, jak i krążenia spełnia jama chłonąco - trawiąca. Strawione substancje pokarmowe, w jamie chłonąco - trawiącejpoleca85%
Biologia

Układ ruchu

falowy. Występują u orzę sek i w niektórych nabłonkach trójwarstwowców. c) Ruch mięśniowy- pojawia się już u jamochłonów w postaci komórek nabłonkowo- mięśniowych. Jednak właściwy ruch