profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Postać Kreonapoleca85%
Język polski

Charakterystyka Kreona.

Sofokles, Urodzony w 496 przed naszą erą. Dramatopisarz. Mieszkał i tworzył w Atenach i jej okolicach, które bardzo kochał, cenił ponad wszystko i nie opuszczał swojego miejsca z własnej woli. Urodził się w bogatej rodzinie, tak więc pisał bez...poleca85%
Język polski

Kreon - nieugięty władca, czy człowiek złamany przez los; hipoteza.

Starożytność, to epoka wielkich filozofów, teatru i państw-miast Grecji. To właśnie w tym okresie Sofokles napisał swoje znamienite dzieło, "Antygonę". Jednym z jej bohaterów jest Kreon, władca Teb. Przez niektórych jest uważany za...poleca83%
Język polski

Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa - przedstawienie Kreona.

"Najtragiczniejsza postac dramatu Sofoklesa" Najtragiczniejszą postacią dramatu Sofoklesa jest Kreon - był on władcą Teb, jednego z najpotężniejszych państw. Ojciec i mąż który po utracie swojej rodziny stał się nieszczęśnikiem bez...poleca82%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona

. Kreon jest władcą Teb i wujem Antygony. Ma żonę Eurydykę i syna Hajmona. Między głównymi bohaterami istnieje konflikt. Antygona sprzeciwiła się zakazom Kreona . Rozkazał on, by ciało jednego z jejpoleca85%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona.

Głównymi bohaterami starogreckiej tragedii Sofoklesa, zatytułowanej "Antygona" jest król Kreon i jego siostrzenica, Antygona. Te dwie postaci stanowią swoje przeciwieństwo. Ale, copoleca82%
Język polski

Charakterystyka Kreona "Antygona" Sofoklesa

jego chęć żądzy, dyktatury. Jego stosunek wobec ludu jest bardzo wyniosły, uważa, że lud powinien wykonywać wszystkie jego polecenia. Gdy siostrzeniec Kreona napadł na swojego brata Eteoklesa ipoleca86%
Język polski

Charakterystyka Kreona.

której doprowadził. Król kieruje się w życiu prawami ludzkimi i rozumem, zaś prawa boskie nie miały d;la niego znaczenia, chociaż były mu przypominane przez Antygonę. Konflikt Kreona i jegopoleca85%
Język polski

Charakterystyka Kreona

trzy śmiertelne ofiary i stała się przyczyną osobistej klęski króla. Charakterystyka Kreon, władca Teb, chce działać dla dobra swoich poddanych i uważa, że tylko ten jest dobrym