profil

Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Portret

poleca29%
Motywy literackie

Portrety królowych

Odrębny rozdział stanowią postaci królowych. Opisywana w licznych legendach królowa Jadwiga jest pobożna i piękna .Jej portret odnajdziemy też w Krzyżakach Sienkiewicza. Utrwalona w legendzie (o stópce królowej Jadwigi) jawi się jako kobieta, która ulitowała się nad biedakiem i dała mu złotą sprzączkę od swego buta – stopa królowej odbiła się wówczas na kamieniu... Choć piękna i pobożna, nie jest jednak Jadwiga ascetką, krążą też legendy o miłości do przeznaczonego jej w młodości...poleca85%
Język polski

Różne wizje zaświatów. Analizując Tren X Jana Kochanowskiego i wiersz Urszulka Kochanowska Bolesława Leśmiana, zwróć uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych bohaterów.

Tren jest to gatunek, który powstał i ukształtował się już w starożytności. Mimo, że bohaterami byli ludzie sławni to Kochanowski czyni nim swoje zmarłe dwuipółletnie dziecko. Jan Kochanowski i Bolesław Leśmian przedstawiają różne wizje...poleca85%
Język polski

Opis portretu "Ranucciego Farnese" autorstwa Trycjana

Ten strojnie ubrany młody człowiek to Ranuccio Farnese, który został sportretowany przez znanego malarza Trycjana. Chłopiec ma dwanaście lat i właśnie nadano mu wysoki i zaszczytny tytuł przeora zakonu kawalerów maltańskich....poleca85%
Język polski

Portrety psychologiczne bohaterów "Zbrodni i kary".

F. Dostojewski autor "Zbrodni i kary" wywarł duży wpływ na rozwój powieści psychologicznej. W swoich dziełach ukazuje duchowe rozterki i poszukiwania życiowe swoich bohaterów. Sensacyjno-kryminalne fabuły powieści Dostojewskiego służą...poleca85%
Język polski

Gatunki dzienikarskie

Gatunki dzienikarskie możemy podzielić na dwie grupy: - gatunki informacyjne (informacja/news, wzmianka, notatka, kalendarium, relacja/sprawozdanie, szkic reportażowy, sylwetka, wywiad) - gatunki publicystyczne (komentarz, esej, feature,...poleca84%
Język polski

„Tango” jako groteskowa tragikomedia

Biografia Sławomira Mrożka Urodził się w 1930 roku. Dramatopisarz, autor wielu opowiadań, satyryk, felietonista i rysownik. W swych dramatach przedstawia sytuacje najprostsze, pasujące do schematu zachowania międzyludzkie. Obnaża je w ich...poleca83%
Język polski

Interpretacja wiersza „Do gór i lasów” oraz wiersza „Portret” Leopolda Staffa

Portret człowieka humanisty Humanizm - (z łac. „humanitas” - człowieczeństwo) prąd umysłowy Renesansu, który poniekąd poprzedził całą epoką, był jej zwiastunem, jej świtem. Waga tego pierwszego objawienia polegała przede wszystkim na...