profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Port w Gdyni



poleca83%
Geografia

Znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego.

Położenie Polski nad Morzem Bałtyckim sprzyja rozwojowi gospodarki morskiej w naszym kraju. Obejmuje ona produkcje i remonty statków, transport morski, rybołówstwo i przetwórstwo rybne oraz turystykę. Ponadto na dnie Bałtyku występują surowce...



poleca84%
Geografia

Gdynia

O powstaniu portu w Gdyni zadecydowało kilka czynników między innymi przyrodnicze, polityczne oraz społeczno ekonomiczne. Tadeusz Wenda zdecydował za lokalizację portu przy Gdyni na Pomorzu – między Kamienną Górą z Oksywiem. Na poparcie...



poleca81%
Geografia

Charakterystyka morskiech portów morskich

PORT – zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, a stosowaną również w naszej metodologii – oznacza miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek lub rozładunek, a pasażerom wejście lub zejście...



poleca81%
Język polski

Sukcesy i porażki XX-lecia międzywojennego

Okres XX-lecia międzywojennego był niewątpliwie dla Polski czasem sprawdzianów i prób. Osiągnięcie głównego celu, jakim było ustabilizowanie gospodarki nowopowstałego państwa oraz niedopuszczenie do ponownego zajęcia kraju przez byłe kraje...



poleca83%
Geografia

Charakterystyka Polskich portów morskich.

CHARAKTERYSTYKA MORSKICH PORTÓW POLSKICH PORT – zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, a stosowaną również w naszej metodologii – oznacza miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek lub...