profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca85%
Język polski

Porównaj różne ujęcia motywu szaleńczej miłości w wybranych utworach literackich.

Temat: Porównaj różne ujęcia szaleńczej miłości w wybranych utworach literackich. I. Literatura podmiotu: 1) Szekspir W., Romeo i Julia, Kraków 2006, ISBN 83-7327-031-0. 2) Bédier J., Dzieje Tristana i Izoldy, Kraków 2004, ISBN 83-7327-163-5....poleca85%
Język polski

Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich różnych epok

RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI Wstęp 1) Wyjaśnienie pojęcia ? szaleństwo. 2) Wyjaśnienie pojęcia ? miłość. Teza Twórcy dzieł literackich w różnych epokach często decydowali się na zamieszczenie w swych utworach kreacji bohaterów szalonych z miłości....poleca85%
Język polski

Sposoby myślenia o miłości w stylu romantycznym i naturalistycznym. Przedstaw problem odwołując się do dwóch wybranych utworów literackich.

Plan prezentacji Temat: Sposoby myślenia o miłości w stylu romantycznym i naturalistycznym. Przedstaw problem odwołując się do dwóch wybranych utworów literackich. I. Literatura podmiotu: 1. W.S. Reymont „Chłopi”, wyd. Dolnośląskie,...poleca85%
Język polski

Różne obrazy miłości w literaturze polskiej. Porównaj wybrane utwory dowolnych epok.

?Gdybym... znał wszystkie tajemniece i posiadł wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym...? List św. Pawła do Koryntian Miłość bowiem niejedno ma imię: do Boga, świata, ojczyzny,...poleca85%
Język polski

Porównanie sposobu pisania o miłości Dantego Alighieri i Francesco Petrarka

Dante Alighieri i Francesco Petrarka mieli osobne sposoby pisania o miłości. Jeden pisał z harmonią i spokojem, drugi zaś o miłości pisał jak o szaleństwie. Dante Alighieri to włoski poeta urodzony w 1265 roku. W sonecie "Dante...poleca86%
Język polski

Interpretacja „Skąd to zmęczenie” Ernesta Brylla i „Dowiedziała się” Anny Świrszczyńskiej

Zarówno Ernest Bryll, jaki i Anna Świrszczyńska to twórcy współcześni. Zmagać musieli się oni z coraz szybszym trybem życia, odejściem od dawnych norm. Przeżyli wejście świata w nową formę zelektryzowanego funkcjonowania. Wiązało się to z...