profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Porażenie prądem elektrycznympoleca85%
Fizyka

Przyczyny porażenia prądem elektrycznym i skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka można rozpatrywać jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia...poleca85%
Fizyka

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.

Prąd elektryczny Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przyciągania drobnych przedmiotów drewnianych przez potarty bursztyn. W XVI w. William Gilbert wprowadził pojęcie sił...poleca81%
Fizyka

Domowe instalacje elektryczne

Energia elektryczna odgrywa zasadniczą rolę w korzystaniu z podstawowych osiągnięć cywilizacji. Bez elektryczności nie funkcjonuje oświetlenie elektryczne, niemożliwe jest też używanie powszechnie dostępnych elektromechanicznych urządzeń...poleca83%
Fizyka

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka

one rejestrowane. W razie porażenia prądem człowiek znajduje się w obwodzie elektrycznym . Siłę działania prądu , uzależnioną przede wszystkim od napięcia i oporu elektrycznego . Mokra skóra jest dobrympoleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

Skutki działania prądu na organizm człowieka można rozpatrzyć jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności). Prąd stały działa napoleca85%
Fizyka

Wpływ pradu elektrycznego na organizmy żywe

Skutki działania prądu na organizm człowieka można rozpatrzyć jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności). Prąd stały działa napoleca85%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Pragoram szkolenia ogólnego (BHP) dla stanowisk robotniczych

niż 8%. ZAGROZENIA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka może być: - Bezpośrednie,gdy następuje włączenie ciała lub jego części w obwód elektryczny