profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Porady dotyczące pisania recenzjipoleca75%
Język polski

Jak pisać recenzje

RECENZJA Recenzja to typ sprawozdania, w którym omawiacie konkretny utwór literacki, muzyczny, filmowy, plastyczny, teatralny, audycję radiową, koncert, wystawę. Jest to forma zbliżona do sprawozdania, zawiera jednak elementy subiektywne:...poleca75%
Język polski

Jak napisać recenzje? Aby Twoja recenzja była dobra

Recenzja Recenzja to krytyczne omówienie utworu literackiego, filmu, przedstawienia teatralnego, pracy naukowej, obrazu itd.. Zamieszczamy w niej następujące informacje na temat dzieła: *UTWóR...poleca80%
Język polski

Jak napisać recenzję?

Recenzja- jest to odmiana sprawozdania. Informujemy w niej o naszym odbiorze i ocenie: -utworu literackiego, -filmu, -programu TV, -spektaklu teatralnego, -wystawy, -gry komputerowej, -muzyki. Recenzja...poleca78%
Język polski

Jak pisać recenzję?

Recenzja to gatunek publicystyczny, polegający na krytycznej analizie audycji radiowej, książek, koncertu, spektaklu telewizyjnego lub teatralnego, wystawy.. Recenzja to analiza i ocena dziełapoleca84%
Język polski

Poradnik dobrego recenzenta.

Poradnik dobrego recenzenta: -śwobodne operowanie wszystkimi formami wypowiedzi: charakterystyka, opis, streszczenie, sprawozdanie -zabieranie głosu z pozycji znawcy, czyli znajomość utworupoleca79%
Język polski

Przykładowy plan recenzji dzieła literackiego!

I Nawiązanie do tematu. II Wstęp. 1. Dane bibliograficzne. a) imię i nazwisko autora b) tytuł utworu c) rok i miejsce wydania d) wydawnictwo 2. Genezapoleca74%
Język polski

Jak pisać(wszystko)- krok po kroku

, wyciągania wniosków i oceniania. Zanim przystąpisz do jej pisania, powinieneś zebrać jak najwięcej przekonujących dowodów i faktów uzasadniających prawdziwość założonego twierdzenia. Sprawozdanie topoleca80%
Język polski

Rodzaje wypowiedzi

, której bohaterami są ludzie, nie przeocz ich wyglądu, wyrazu twarzy, który może ulegać zmianom, sposobu wykonywania przez nich czynności (używaj wielu przysłówków). Zaznacz tło – zarówno to, co widać, jak