profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ponadczasowość mitów greckichpoleca81%
Język polski

Scharakteryzuj wzorce osobowe epoki Sredniowiecza

Ponadczasowość i uniwersalizm mitów greckich Mit jest to opowieść narracyjna,wyrażająca i organizująca wierzenia danej społeczności,przede wszystkim archaicznej.Dotyczy on zwłaszcza tego,co było na początku,a więc opowiadania o powstaniu...poleca84%
Język polski

Wykaż uniwersalny charakter mitu. Na podstawie wybranego przykładu z mitologii udowodnij, że mity w ciągle aktualny sposób odnoszą się do współczesności.

Pierwsze teorie mitu powstały już w starożytności. Niezwykła fala zainteresowania tą pradawną opowieścią pojawiła się w dobie romantyzmu, w XIX wieku, a w XX - stałą się głównym tematem rozważań religioznawców, socjologów, etnologów, antropologów...poleca84%
Język polski

Scharakteryzuj wzorce osobowe występujące w literaturze Średniowiecza.

wieczne . Właściwią filofofię chrześcijańską określa się mianem scholastyki . Typowe wzorce osobowe powstały właśnie w takim klimacie . Rycerz , święty , kochanek i dobry władca są typowymipoleca85%
Język polski

Charakterystyka i ocena ideałów życia spopularyzowanych przez literaturę Średniowiecza.

władcy epoki średniowiecza zbyt często wysyłali swoje wojska do walki, przez co ginęło wielu niewinnych ludzi. Moim zdaniem jedynie postawa ascety mogłaby dziś zaistnieć. Człowiek powinien poświęcać się dla dobra bliźniego, choć nie konieczniepoleca83%
Historia

Średniowiecze

Średniowiecze: Periodyzacja średniowiecza Za początek średniowiecza najczęściej przyjmuje się datę upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r.). Niektórzy badacze tego okresu za początek epokipoleca84%
Język polski

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza)

Wsceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej; trzeba wspomnieć, że pareneza polega właśnie napoleca79%
Język polski

Sprawdziany - I klasa

poznanych utworów Kochanowskiego wskaż związki z kulturą renesansu. 3 Jakie wzorce osobowe przedstawione są w poznanych renesansowych utworach? 4 Wyjaśnij pojęcia: złoty środek, retoryka, sielanka.