profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pomoc dla więźniówpoleca84%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna

Pomoc postpenitencjarna Pomoc postpenitencjarna- polega na świadczeniu pomocy socjalnej więźniom przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność, a także na tworzeniu i realizowaniu różnego typu programów, które mają na celu pomóc...poleca85%
Polityka

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

organizacji pozarządowych. Najbardziej rozpowszechnioną organizacja działającą na tym polu jest Stowarzyszenie „Patronat”. Organizacje te działają według swoich ustaleń. Pomoc postpenitencjarnąpoleca83%
Prawo

Pomoc postpenitencjarna w Polsce

Pomoc postpenitencjarna polega na świadczeniu pomocy socjalnej więźniom przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność, a także na tworzeniu i realizowaniu różnego typu programówpoleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

wskazujących skłonności socjalne oraz pomoc postpenitencjarna dla osób opuszczających mury więzienne. Praktyka resocjalizacji powinna wyzyskiwać wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych. Współcześniepoleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

zaliczyć przede wszystkim zatrudnienie, kształcenie i szkolenie zawodowe, stosowane środki terapeutyczne oraz udzielona pomoc postpenitencjarna . Wymienione wyżej sposoby oddziaływania zostały przewidziane