profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Pomiędzy byc a mieć

poleca49%
Wiedza o społeczeństwie

Pomiędzy "byc" a "mieć", postawy, wartości i tożsamości człowieka

W życiu człowieka wielokrotnie przewija się pytanie o to, co jest dla niego ważne, jak powinien się zachowywać, co powinien robić. Pojawiają się również osoby, rzeczy i zjawiska, uznawane za ważne. To są właśnie wartości. Można wśród nich wyróżnić: wartości biologiczne – dotyczą zdrowia i kondycji człowieka, wartości moralne i religijne – dotyczą prawdy, cnót i religijności, wartości ekonomiczne – dotyczą materialnego statusu człowieka. Ludzie dokonują swoistej...poleca85%
Psychologia

Osobowość człowieka - Teoria psychospołeczna Ericha Fromma

, transcendencji (nadzmysłowość) i wolności; wartości i normy. Oba te aspekty osoby, stanowią podstawowe warunki egzystencji ludzkiej. „Zrozumienie psychiki człowieka musi być oparte na analizie jegopoleca80%
Reklama

Reklama i jej wpływ na człowieka

wartości oraz kryteria ocen i zachowań. Reklama może mieć formę bardzo prostą i zasięg lokalny, czasem ograniczony do wąskiego kręgu odbiorców, ale może też być praktyką bardzo złożoną, obejmującąpoleca92%
Pedagogika

Dydaktyka-ściągi

, ambicja. • Koniec lat 70. – władza, sława, wygodne i łatwe życie. • Lata 80. – wartości afiliacyjne, prywatność. • Lata 90. – wartości przekształcone: dominująca rola „ mieć ” kosztem „ być ”. 5poleca85%
Etyka

Podstawy kształtowania indywidualnej i społecznej moralności

odgrywają mass media, kreując hierarchię wartości , wzory zachowania, autorytety i cele życiowe odpowiadające filozofii życia: ‘bardziej mieć niż być ’, wolności ‘od’ – obowiązku, powinności, wewnętrznejpoleca85%
Socjologia

Socjologia wychowania

– są postawy i opinie które mogą być przekształcone pod wpływem pogadanek, ale też takie, które opierają się różnorodnym działaniom bodźców 4. Siła – postawy i opinie mogą mieć różną siłę, niektóre