profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Pomiar ciśnienia atmosferycznegopoleca84%
Fizyka

Pojęcia z hydrostatyki i aerostatyki

1. PARCIE – Siła wywierana przez ciało na powierzchnię w kierunku prostopadłym do tej powierzchni. 2. CIŚNIENIE - Wielkość fizyczna, której miarą jest wartość siły nacisku działającej na jednostkową powierzchnię. a) WZÓR: (w załączniku)...poleca82%
Fizyka

Znaczenie ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego dla organizmów żywych

Ciśnienie wywierane przez atmosferę nazywamy ciśnieniem atmosferycznym, jest to ciężar warstwy powietrza znajdującego się nad jednostkową powierzchnią. Zależy ono od szerokości geograficznej, wysokości nad poziomem morza (spadek ciśnienia...poleca81%
Fizyka

Znaczenie ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

Ciśnienie atmosferyczne określa nacisk słupa atmosfery na jednostkę powierzchni. Wartość ciśnienia zależy od: 1. wysokości słupa atmosfery znajdującego się nad powierzchnią pomiaru, 2. gęstości powietrza znajdującego się w słupie atmosfery nad...poleca84%
Fizyka

Pascal i Archimedes - prawa i najważniejsze pojęcia

PASCAL Blaise, 1623-62 , francuski matematyk, fizyk, pisarz i filozof; związany z jansenizmem; sformułował zasadę indukcji matematycznej, badał zjawiska dotyczące ciśnienia atmosferycznego ipoleca85%
Fizyka

Prawo Archidemesa

geometrycznym ciała. Przy pomiarach gęstości metodami hydrostatycznymi i areometrycznymi (Metody densymetryczne), prawo Archimedesa przybiera stwierdzenie mówiące, iż ciało zanurzone w cieczy wypierane jest ku górze z siłą równą ciężarowipoleca85%
Fizyka

Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa – podstawowe prawo hydro- i aerostatyki określające siłę wyporu. Nazwa prawa wywodzi się od jego odkrywcy Archimedesa z Syrakuz Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płyniepoleca85%
Fizyka

Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa – podstawowe prawo hydro- i aerostatyki określające siłę wyporu. Nazwa prawa wywodzi się od jego odkrywcy Archimedesa z Syrakuz Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie