profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polskie leśnictwo historiapoleca85%
Geografia

Leśnictwo w Polsce.

LEŚNICTWO Do XVI w. ziemie pol. odznaczały się b. dużą lesistością; w wyniku znacznego eksportu drewna i jego przetworów (m.in. potaż i smoła) oraz wzrostu zapotrzebowania na drewno związanego z rozwojem przemysłu lesistość znacznie spadła (ok....poleca83%
Geografia

Ściąga: leśnictwo, przemysł, elektrownie

Leśnictwo -to gałąż gospodarki obejmująca zagospodarowanie,pięlęgnowanie,ochronę użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałęgo pozyskiwania drewna i innych produktów leśnych oraz wykorzystywaniapoleca85%
Historia

Szkolnictwo techniczne

mniejszych szkołach technicznych do naśladowania. 1856r. rząd szwajcarski otworzył politechnikę w Zurychu. Było w niej 6 wydziałów: Architektura, Mechanika, Chemia, Inżynieria, Leśnictwo ipoleca85%
Geografia

Omów stan gospodarki leśnej oraz przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce.

Leśnictwo W odległej przeszłości obszar obecnej Polski był prawie cały porośnięty lasem. Człowiek przystosowując środowisko do własnych potrzeb doprowadził do silnego wylesienia (szczególnie wpoleca82%
Geografia

Wpływ klimatu na gospodarkę Polski - esej

Nie ulega wątpliwości, że klimat odgrywa bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o współczesną gospodarkę Polski. Takie jej gałęzie jak: rolnictwo, przemysł, komunikacja i leśnictwo , są uzależnione odpoleca85%
Historia

Okres stalinowski w Polsce

i leśnictwo przypadło zaledwie 12%. Podwyższenie wskaźników uzasadniano osiągnięciami trzyletniego planu odbudowy. Podobnie jak w pozostałych krajach komunistycznych, rozwiązanie trudności