profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polska w okresie wczesnopiastowskimpoleca84%
Historia

Polska w okresie wczesnopiastowskim.

Plemiona Polskie: • Polanie [Wielkopolska, jez. Lednica, Gniezno] • Pomorzanie [dolna Odra, dolna Wisła] • Wiślanie [górna Wisła] • Mazowszanie [środkowa Wisła] • Lędzianie [dorzecze Bugu i Wieprza • Plemiona Śląskie – Śląsk Najważniejsze...poleca84%
Historia

Organizacja państwa w okresie wczesnopiastowskim

Monarchia patrymonialna. Trzech królów, a reszta książęta. Władca miał do pomocy możnych spośród których wybierano urzędników państwowych. Byli to wojewodowie[pallatyni], którzy zarządzali wpoleca85%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

zdecydowanie niepomyślny. Utracił wtedy Czechy, Miśnię, a w 1005 roku wojska niemieckie podeszły pod Poznań, gdzie w tym samym roku zawarto pokuj. Na mocy tegoż pokoju Polska traciła nabytki z 1002 okupoleca88%
Historia

Polska, a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim.

, rozpoczęli jednoczenie sąsiednich ziem w jeden organizm państwowy Od Polan właśnie pochodzi nazwa powstałego państwa - Polska . Pierwszym, historycznym władcą Polski był Mieszko I, panujący od 960-992 rpoleca85%
Historia

Stosunki polsko – niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

oddziela niejako dzieje Polski względnie jednolitej od okresu rozbicia dzielnicowego. Ziemie polskie w okresie wczesnopiastowskim znajdowały się pod stałym naciskiem Niemiec. Ekspansji feudałów ipoleca80%
Historia

Charakterystyka polityki Cesarstwa Niemieckiego wobec Polski w okresie wczesnopiastowskim.

udało mu się uzyskać korony. Stosunki polsko – niemieckie w omawianym okresie jest trudno ocenić. Polska była jednym z państw sąsiedzkich Rzeszy, którym udało się zachować suwerenność (Niemcy podbili