profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Polska w czasach Mieszka Ipoleca84%
Historia

Polska za Piastów

Mieszko I (960 - 992) W X wieku doszło do zjednoczenia ludów z terenów Wielkopolski. Zamieszkujące ją plemię Polan podbiło następnie Kujawy i Mazowsze. W około 960 na czele państwa stanął Mieszko I z dynastii Piastów. Rozpoczął on dość agresywną...poleca83%
Historia

Początki państwa polskiego - rządy Mieszka I

MIESZKO I 960 – 992(książę) Dochodzi do zjednoczenia plemion zamieszkujących obszar naszego kraju: Pomorzan (Pomorze Gdańskie i Zachodnie), Polan (Wielkopolska), Mazowszan (Mazowsze), Kujawian (Kujawy). Na ich czele w 960 stanął Mieszko I....poleca85%
Historia

Stanowisko Polski w Europie za dwóch pierwszych i dwóch ostatnich Piastów.

Państwo Polskie powstało w X wieku naszej ery, Stworzyła je dynastia Piastów. Panowała ona nad plemieniem Polan, i potem Polską, od końca VIII wieku do 1370 roku. Po zjednoczeniu rozciągało się na linii Bałtyk – Karpaty i Odra – Bug. Obejmowało...poleca74%
Historia

Polska pierwszych Piastów.

PAŃSTWO MIESZKA I <BR>Historycznie pierwszym królem Polski był Mieszko I - nie został koronowany na króla, był księciem. Jednak w kronice Galla Anonima jest zapisane, że Mieszko miał poprzedników, którzy panowali w Gnieźnie, a byli to:...poleca85%
Historia

Okres kształtowania się państwa Polskiego

Polska Piastów - okres kształtowania się państwa Polskiego od ok. X wieku do ok. XII wieku n.e. Legendarnym przodkiem dynastii Piastów miał być Piast - według relacji Galla Anonima ubogi oraczpoleca83%
Historia

Polska za czasów rodu Piastów

1. Dynastia Piastów .- Mieszko I - Bolesław Chrobry ( pierwszy król Polski ) - Mieszko II - Kazimierzpoleca85%
Historia

Kryzysy polityczne za panowania pierwszych Piastów.

Słabości wewnętrzne 1.) Państwo pierwszych Piastów , jak wszystkie monarchie wczesno feudalne, było bardzo słabo powiązane wewnętrznie. Przyczyny: - przeszkody nturalne – puszcze, bagnapoleca80%
Historia

"Dynastia Piastów w Polsce- bilans panowania"

niestabilne oraz zacofane, Polska doby Kazimierza Wielkiego prezentowała się bardzo okazale i za w pełni uzasadniony, można uznać pogląd, że dynastia Piastów położyła podwaliny pod nowożytne państwopoleca84%
Historia

Polska Piastów

Polska Piastów - okres kształtowania się państwa Polskiego od ok. X wieku do ok. XII wieku n.e. Legendarnym przodkiem dynastii Piastów miał być Piast - według relacji Galla Anonima ubogi oracz