profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Polska myśl pedagogicznapoleca82%
Pedagogika

Historia wychowania

1 Najstarsze modele wychowania w państwach helleńskich Najdawniejsze informacje pochodzą z VIw. p.n.e i dotyczą wszystkich misat-państw obszaru morza egejskiego(wysp i wybrzezy) Wszystkie państwa-miasta miały charakter militarny, co rzutowało na...poleca83%
Pedagogika

Historia wychowania

HISTORIA WYCHOWANIA ANTYK – poglądy pedagogiczne Platona, Arystotelesa Kwinteriana. Grecja / Police/ była państwem składających się z Panstw-Miast gdzie wartością był wolny człowiek, który gardził pracą. Pracę wykonywali tylko niewolnicy,...poleca83%
Historia

Historia wychowania

I.Rozwój oświaty przed I wojną światową. Po 1905 r.,dzięki ożywieniu życia politycznego i kulturalnego szerokich warstw społeczeństwa oraz pewnemu zelżeniu ucisku zaborców ,zaczął kształtować się coraz wyraźniej niezależny od nich system...poleca84%
Pedagogika

Historia wychowania ściągi

wszystko w załącznikachpoleca85%
Kulturoznawstwo

Problemy uczestnictwa w kulturze

Ściąga z wykładówpoleca85%
Historia wychowania

Wykłady

Wyklady w załącznikupoleca85%
Pedagogika

Historia wychowania w odrodzeniu, oświeceniu, aż do czasów nowożytnych XVIII w.”

szkół nie tylko kościelnych ale również świeckich do których był obowiązek uczęszczania, BIBLIOGRAFIA: • Stanisław Kot „ Historia Wychowania ” Tom I od starożytnej Grecji do połowy wieku