profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Polska dzielnicowapoleca85%
Historia

Okres rozbicia dzielnicowego.

Okolicznosci rozbicia dzielnicowego Ostatnie 60 lat wieku XII i wiek XIII okresla sie w dziejach Polski mianem rozbicia dzielnicowego lub rozdrobnienia feudalnego. W roku 1138 zmarl Boleslaw Krzywousty, a moca ustawy sukcesyjnej wydanej przed...poleca86%
Historia

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce dzielnicowej

TEKSTY ŹRÓDŁOWE Tekst A Dokument lokacyjny dla wsi Radlina z 1291 r. [...} my, komes Jan [...] razem z bratem naszym Wojciechem chcemy, aby do każdego ze współczesnych i przyszłych patrzących na tę kartę, doszła wiadomość, że...poleca85%
Historia

Bilans okresu rozbicia dzielnicowego

Piastowie małopolscy(np. Leszek Biały), czy też z linii mazowieckiej(Wł. Łokietek). Skutki rozbicia dzielnicowego to: - poprzez walki wewnętrzne(o tron) wyniszczenie dzielnic=> upadek gospodarzypoleca84%
Historia

Przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach Polski w okresie rozbicia dzielnicowego.

uiszczać chłopi, umocniła pozycje duchowieństwa. Okres rozbicia dzielnicowego nie jest jednoznaczny, gdyż spowodował osłabienie polityczne Polski, jednak był tez okresem intensywnych przemianpoleca83%
Historia

Skutki rozbicia dzielnicowego

wieśniacza, nadając cech jawności obradom. Tak wyrobiona reprezentacja nadawała księstwom polskim XIII w. cechę państewek stanowych. Okres rozbicia dzielnicowego uchodzi za jeden z najbardziej ponurych wpoleca81%
Historia

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.

wprowadzono zasadę senioratu [władza dla najstarszego] i ta zasada wprowadzała pryncypat [forma rządów najstarszego z Piastów] Przyczyny rozbicia dzielnicowego : • Tzw. Partykularyzmy możnych [tendencjepoleca84%
Historia

Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce – czas rozwoju czy upadku?

Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce rozpoczyna się w 1138 roku, statuem Bolesława Krzywoustego, kończy się natomiast w momencie koronacji Władysława Łokietka na króla Polski – w 1320 roku. W tym