profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polscy żołnierzepoleca84%
Język polski

List do polityka

14 luty 2010r. Sochaczew Szanowny Panie Prezydencie! W swym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnym problemem. Wiem, że jest Pan bardzo zajęty, aczkolwiek wierzę, iż zechce Pan przeczytać mój list. Mianowicie, widząc...poleca82%
Historia

Polacy na frontach II Wojny Światowej

Polacy podczas II Wojny Światowej toczyli walki na wielu frontach współpracując z innymi państwami walczącymi przeciwko państwom „osi”. Chciałbym zaprezentować poniżej najważniejsze wydarzenia tej okrutnej wojny, w których uczestniczyli polscy...poleca82%
Historia

Odziały wojsk polskich w I Wojnie Światowej

W okresie I Wojny Światowej ziemie polskie okupowane były przez trzech zaborców, Rosję, Niemcy i Austro–Węgry. Polscy żołnierze nie chcieli walczyć między sobą, będąc w mundurach różnych zaborców. W dniu wybuchu I Wojny Światowej w Polsce...poleca85%
Język polski

List otwarty do sławnego polityka.

1 październik 2004r. Szanowny Panie Prezydencie! W swym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnym problemem. Wiem, że jest Pan bardzo zajęty, aczkolwiek wierzę, iż zechce Pan przeczytać ipoleca85%
Język polski

List do polityka

wierzę, że z okazji kampanii „Młodzież przyczynia się do zmiany państwa” rozpatrzy Pan również mój list i moje spostrzeżenia. Myślę, że w naszym kraju można wyróżnić zarówno rzeczy pozytywne jak ipoleca85%
Język polski

List otwarty antywojenny.

zacząłem się interesować polityką i działaniami wojennymi państwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tej dziedzinie wielu rzeczy jeszcze nie wiem, nie rozumiem dlatego proszę Pana o przeczytanie mojegopoleca85%
Biologia

List do wody

zanieczyszcza tak potrzebną do życia wodę. Bez wody umiera każde żywe stworzenie - roślina, zwierzę, człowiek. Cała woda, także woda z kranu, pochodzi z obiegu hydrologicznego: z oceanów, jezior i rzekpoleca85%
Historia

Napisz list do ambasadora Francji w Berlinie, w którym przedstawisz ówczesną sytuację Niemiec w latach '30 (praca na 250 słów)

niepokojących wydarzeń, które niosą za sobą groźbę naruszenia bezpieczeństwa granic naszej Ojczyzny. Dlatego też czuję się zobligowany do przedstawienia Panu moich refleksji w tym aspekcie. Jak Panu