profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Położenie karkonoskiego parku narodowegopoleca85%
Biologia

Karkonoski Park Narodowy

Położenie i powierzchnia Karkonoski Park Narodowy znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego w południowo-zachodniej części kraju przy granicy państwowej z Republiką Czeską. Park utworzony został w roku 1959 na obszarze 5510 ha....poleca85%
Geografia

Karkonoski Park Narodowy

Działania na rzecz ochrony przyrody karkonoskiej podjęto dopiero w końcu XIX w., gdy okazało się, że wraz z rozwojem pasterstwa i hodowli bydła, wyrębem lasów (drewno, i to w dużych ilościach, potrzebne było miejscowym papierniom i hutom szkła,...poleca80%
Biologia

Karkonoski Park Narodowy

Walory przyrodnicze Fauna Główny trzon fauny Karkonoszy stanowią przedstawiciele szeroko rozprzestrzenionych gatunków zamieszkujących zarówno niżinne jak i górskie obszary Europy. Najliczniej są reprezentowane gatunki palearktyczne,...poleca85%
Geografia

Karkonoski Park Narodowy

Treść w załączniku!poleca85%
Geografia

Karkonowski Park Narodowy

Tradycyjnie praca znajduje się w pliku doc.poleca85%
Biologia

Karkonoski Park Narodowy

Położenie i powierzchnia Karkonoski Park Narodowy znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego w południowo-zachodniej części kraju przy granicy państwowej z Republiką Czeską. Park utworzony został w roku 1959 na obszarze 5 510 ha....poleca84%
Biologia

Monografia Karkonoskiego Parku Narodowego

KARKONOSKI PARK NARODOWY - PODSTAWOWE DANE Rok założenia 1959 Powierzchnia parku 5 576 ha (w tym 1718 ha pod ochroną ścisłą) Powierzchnia strefy ochronnej 11265 ha Położenie Sudety Zachodnie - obejmuje szczytowe partie...poleca82%
Geografia

Parki Narodowe

Ochrona przyrody w Polsce ma długą i wspaniałą historię. Najwyższą formą ochrony przyrody jest park narodowy. Zgodnie z 14 artykułem ustawy o ochronie przyrody z 1991 roku "Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi...