profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka zatrudnieniapoleca85%
Polityka

Polityka społeczna-wykład

Wykład 1/4 25.11.2007 Wokół genezy i pojęcia polityki społecznej. 1. Definiowanie polityki społecznej w różnych państwach i okresach 2. Przesłanki i okoliczności powstania polityki społecznej 3. Cele i zadania polityki społecznej współcześnie....poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

UE a bezrobocie

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym głównie ekonomicznym i politycznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów....poleca86%
Pedagogika

Polityka społeczna - zagadnienia

2. Zakres przedmiotowy polityki społecznej. Wg prof. W. Szuberta · Polityka ludnościowa i rodzinna · Polityka zatrudnienia · Polityka mieszkaniowa · Polityka ochrony zdrowia · Polityka zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej ·...poleca85%
Polityka społeczna

Polityka społeczna - wykłady

POLITYKA SPOŁECZNA Region - Obszar będący częścią kraju Region węzłowy czyli obszar powiązań ekonomicznych z pewnym ośrodkiem danego regionu, Ośrodek centralny w regionie węzłowym określa się jako biegun wzrostu i między nim a otaczającym...poleca85%
Politologia

Polityka społeczna

POLITYKA SPOŁECZNA Książki: 1. „ Polityka społeczna ” Supińska, Rajkiewicz 2. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” WYKŁAD I 1. Polityka społeczna jest to pewien zespół działań w państwie/ jest nauką ipoleca85%
Finanse i bankowość

Polityka społeczna - ściąga

(wykonawcze) -Trybunał Sprawiedliwości Wykład 3 Polityka społeczna ma dwa znaczenia: Działalność państwa, samorządów i organizacji samorządowych, której celem jest poprawa położenia materialnegopoleca85%
Pedagogika

Pedagogika społeczna -radlińska ,migracje, golobalizacja

wolnego 5. Zjawisko zmian społecznych, więzi międzyludzkich, spowodowanych wyjazdami 6. Zjawisko wielokulturowości i otwartości na inność 7. Polityka społeczna a pedagogika społeczna 8. Równość płci wpoleca90%
Dziennikarstwo

Recenzja

WYKŁAD 1 – plan wykładów i literatura. 1. Psychologia społeczna - zarys 2. Komunikacja społeczna 3. Kultura polityczna - elementy, funkcje, klasyfikacje, co na nią wpływa 4. Konflikt- naciskpoleca85%
Pedagogika

Polityka społeczna

możliwość destabilizacji porządku; występuje groźba że jest ono podatne na oddziałaywania skrajnie politycznych przywódców POLITYKA SPOŁECZNA - jest to pewnego rodzaju teoria służby społecznej; polityka