profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitejpoleca85%
Historia

COP, twórcy polityki zagranicznej, granice Polski po I wojnie światowej

GRANICA Polski :Atak wojsk Tuchaczewskiego na Warszawę. Bitwy o Radzymin, Zielonkę, Ostrów, stoczone w dniach 12-15.08, pozostały nierozstrzygnięte. 16.08 oddziały polskie znad rzeki Wieprz pod dowództwem J.Piłsudskiego rozbiły lewe skrzydło wojsk...poleca84%
Historia

Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej – priorytety, działania sukcesy i porażki.

W czasie dwudziestolecia międzywojennego polityka zagraniczna Polski miała wyznaczony jeden główny cel: nie dopuścić do ponownego zajęcia kraju przez Niemcy lub Rosję. Mimo, że nie udało się tego celu osiągnąć to jednak wysiłki polskiej dyplomacji...poleca85%
Historia

Oceń priorytety polskiej polityki zagranicznej okresu międzywojennego

OCEŃ PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ II Rzeczpospolita powstała w 1918r. w wyniku rozpadu trzech mocarstw. Aby zachować integralność bez narażenia ze strony sąsiadów, należało z nimi współpracować, walczyć, albo starać się o...poleca81%
Historia

Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej

Na sytuację polityczną w Europie po I wojnie światowej wpływ miały rozbieżności pomiędzy państwami zwycięskiej koalicji. Francja pragnęła wzmocnienia Europy wschodniej i osłabienia Niemiec, Anglia z kolei dążyła do osłabienia Francji i...poleca88%
Historia

Daty 1918-1938, leksykon wybrane zagadnienia, konstytucja marcowa i kwietniowa

polityki interwencjonizmu; realizator rozbudowy portu w Gdyni; w 1936 r. przedstawił 4-letni program industrializacji kraju, przewidujący m.in. budowę COP ; po II wojnie światowej przez krótki okrespoleca82%
Historia

Reformy Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Władysław Grabski: Nowo powołany premier zapowiedział natychmiastowe zaprzestanie dodruku pieniędzy, a kwietniu 1924 roku przeprowadził reformę walutową i założył Bank Polski - inicjację nie zależnąpoleca85%
Historia

Rok 1935 - przełomowym momentem w dziajach Polski międzywojennej.

stworzenia rynku zbytu dla plodów rolnych wschodniej Polski , surowców i pólproduktów Polski zachodniej oraz energii opartej o sile wodna i gaz ziemny Polski poludniowej. Funduszy na utworzenie COPpoleca82%
Historia

Gospodarka Polski 1918-1939

przekroczyła poziomu z 1913 r. Sukcesy o których wcześniej była mowa były tak naprawdę niewielkie jednak trzeba pamiętać ze żaden kraj w Europie nie miał tak trudnej sytuacji po I wojnie światowej . Polskapoleca82%
Historia

Historia polski XX wieku

. ewolucja polityki zagranicznej II RP. Zaraz po wojnie polityka zagraniczna opierała się głównie na walce o ziemie sporne: z Niemcami, Czechami, Rosją, Litwą. Później Polacy zaczęli dążyć do załagodzenia i