profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka władz komunistycznych wobec polskiego Kościołapoleca87%
Historia

Polityka władz sowieckich na okupowanych ziemiach II RP

Po stronie wschodniej zostało 50% terytorium II RP. Według noty z 17 września 1939 r. państwo polskie i jego rząd przestały istnieć, a interwencja Armii Czerwonej miała na celu ochronę braci Ukraińców i Białorusinów mieszkających na terenie...poleca85%
Historia

II wojna światowa

Państwo Podziemne: 1939-45, ogół instytucji i organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej upoważnionych przez władze RP na uchodźstwie do działalności na okupowanych obszarach Polski w okresie IIpoleca79%
Historia

Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945

polskich krwiopijców”. Zagrożeni byli przede wszystkim polscy osadnicy i służba leśna, którzy na Kresy Wschodnie przybyli tuż po wojnie polsko-bolszewickiej 1920roku. Według miejscowych władzpoleca83%
Historia

Polityka okupantów wobec ludności Polski

byli przede wszystkim polscy osadnicy i służba leśna, którzy na Kresy Wschodnie przybyli tuż po wojnie polsko-bolszewickiej 1920roku. Według miejscowych władz deportacje pozwoliły zyskać ponad 200poleca85%
Historia

II wojna światowa.

wprowadzenia przedstawicieli GL do Komendy Głównej AK. Odpowiedź Delegatury zawierała cztery warunki: uznanie zwierzchnictwa legalnych władz RP w kraju i na emigracji, ogłoszenie deklaracji o niezależności