profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Polityka społeczna ściągipoleca85%
Politologia

Polityka społeczna - wykłady (dużo)

tresc w załącznikupoleca85%
Pedagogika

Polityka społeczna, wykłady z sem. III, dr Kamasz

POLITYKA SPOŁECZNA -jedna z nauk społ. mająca związek z teorią ekonomii, socjol., psychol., z demografią, prawem pracy, medycyną, urbanistyką i in. DEF. WG ROSSETA- jest to system idei oraz działańpoleca85%
Polityka społeczna

Polityka społeczna - wykłady

POLITYKA SPOŁECZNA Region - Obszar będący częścią kraju Region węzłowy czyli obszar powiązań ekonomicznych z pewnym ośrodkiem danego regionu, Ośrodek centralny w regionie węzłowym określa siępoleca83%
Polityka

Polityka społeczna i gospodarcza (ćwiczenia i wykłady).

odpowiedzialnym przed społecznościami mieszkańców jedności terytorialnej WYKŁADY Z POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ Temat: Polityka społeczna i gospodarcza – pojęcia podstawowe, zakrespoleca85%
Pedagogika

Wykłady z profilaktyki (prof. UJ F.Wojciechowski)

– szeroko pojęta polityka społeczna np. osiągnięcia polityczne, wychowawcze; zorientowanie na całość populacji b) wtórna – II stopnia; wczesne wykrywanie, wczesna interwencja, terapia zaburzeń w rozwoju