profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka okupantów wobec ludności Polskipoleca84%
Historia

Polityka okupantów wobec ludności Polski

Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945 W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytorium przedwrześniowej Polski podzielono na strefy okupacji...poleca84%
Historia

Polityka okupantow wobec Polski, formy walki z nimi

) Po 1941: Rzesza: --||--, Białostoczczyzna GG: --||--, Dystrykt Galicja; Komisariat Rzeszy Wschód, Komisariat Rzeszy Ukraina Polityka okupantów wobec Polski : Niemcy: - Akcja AB - likwidacjapoleca85%
Historia

Polityka okupantów wobec narodu polskiego

Polityka okupantów wobec narodu polskiego po wrześniu 1939 roku. Niemcy zaatakowały Polskę l września 1939 roku i choć napotkały zdecydowany opór, rezultat toczonych walk nie mógł budzićpoleca80%
Historia

Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945

Anna Białkowska Kl. III a Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945 W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i IIIpoleca86%
Język polski

"Ludzie ludziom zgotowali ten los"- z perpektywy historycznej

realizacji planów ludobójstwa w skali ogólnoeuropejskiej. Formy obrony ludności polskiej przed polityką okupantów . W kwietniu 1940r w związku walki zbrojawej zorganizowano specjalny pion sabotażowopoleca87%
Historia

Polityka władz sowieckich na okupowanych ziemiach II RP

państwem gnębiącym mniejszości narodowe i własną klasę pracującą. Wobec ludności polskiej, na pograniczu, w pierwszych godzinach okupanci odgrywali rolę sprzymierzeńców. Po przejściu na dalsze tereny