profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Polityka mocarstw wobec Polskipoleca87%
Historia

Druga wojna światowa - polityka mocarstw wobec Polski.

Temat: Druga wojna swiatowa - polityka mocarstw wobec Polski Pierwsza wojna światowa była okresem ogromnych strat gospodarczych oraz złamania wszystkich reguł moralnych, na których do tej pory opierały się społeczeństwa Europejskie.. Jaką...poleca84%
Historia

Druga wojna światowa - polityka mocarstw wobec Polski.

Pierwsza wojna światowa była okresem ogromnych strat gospodarczych oraz złamania wszystkich reguł moralnych, na których do tej pory opierały się społeczeństwa Europejskie.. Jaką politykę zagraniczną prowadziły w takiej sytuacji mocarstwa...poleca85%
Historia

Pierwsza wojna światowa - polityka mocarstw wobec Polski.

Pierwsza wojna światowa była okresem ogromnych strat gospodarczych oraz złamania wszystkich reguł moralnych, na których do tej pory opierały się społeczeństwa Europejskie.. Jaką politykę zagraniczną prowadziły w takiej sytuacji mocarstwa...poleca85%
Historia

Pierwsza wojna światowa.

Pierwsza wojna światowa była okresem ogromnych strat gospodarczych oraz złamania wszystkich reguł moralnych, na których do tej pory opierały się społeczeństwa Europejskie.. Jaką politykę zagranicznąpoleca85%
Historia

Walka o niepodległą Polskę w okresie I Wojny Światowej na frontach i salonach Europy.

. Antypolska polityka caratu dotykała szczególnie Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej. Przez nieobecność Polski na mapach nieobecna była ona w świadomości społecznej państw najbogatszych ipoleca86%
Historia

Świat i ziemie polskie w okresie II wojny światowej

Pierwsza wojna światowa , która zaczęła się na pozór niespodzianie w sierpniu 1914 r., była w gruncie rzeczy wynikiem narastających od dłuższego czasu sprzeczności i antagonizmów między głównymipoleca85%
Historia

Oceń priorytety polskiej polityki zagranicznej okresu międzywojennego

zdały. Jaki wpływ miała na to polska polityka zagraniczna i jakie działania podjęła lub mogła podjąć, aby nie dopuścić do ponownej likwidacji państwa polskiego? PIERWSZE LATA II RP I Wojna Światowapoleca86%
Historia

Notatki z I Wojny Światowej.

Brytyjczyków); samoloty; balon obserwacyjny; bron chemiczna; wojna pozycyjna. -28.06.1919r.-Traktat Wersalski(główny układ pokojowy kończący I wojnę światową , podpisany przez Niemcy, mocarstwa Ententy