profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka ekologiczna państwapoleca83%
Biologia

Rozwój zrównoważony

Widmo kryzysu ekologicznego posiada dynamikę o wymiarze globalnym. Kryzys oznacza tu ingerencję człowieka w układy przyrodnicze, które przekraczają zdolność środowiska do samodzielnej kompensacji zachodzących zmian. Przyczyn kryzysu ekologicznego,...poleca85%
Geografia

Zrównoważony rozwój.

żarówek, sprzętu AGD, samochodów itp., - zrównoważony rozwój osiedli ludzkich, -ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami takimi jak np. spaliny ? wprowadzanie na rynek samochodów na paliwo ekologicznepoleca86%
Ekonomia

Równowaga i rozwój zrównoważony

Równowaga i rozwój zrównoważony Równowaga czynników produkcji w agrobiznesie. W skali przedsiębiorstwa (gospodarstwa) równowagę statyczną osiąga się wtedy gdy funkcja celu danej jednostki osiągapoleca85%
Zarządzanie jakością

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

gospodarczymi. . ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (inaczej ekorozwój) – doktryna ekonomii politycznej, zakładająca jakość życia na poziomie na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, zawiera początek słynnegopoleca85%
Administracja

Zrównowazony rozwój a ekonomia społeczna - gmina Piaseczno

Wstęp Zrównoważony lokalny rozwój oraz tzw. ekonomia społeczna to dwie powiązane ze sobą teorie i praktyki działania, których znaczenie jest coraz bardziej doceniane wśród naukowców i praktykówpoleca89%
Ekonomia

Fundusze Unii Europejskiej

„ Rozwój Zasobów Ludzkich”, 4. ZPO „ Rozwój Obszarów Wiejskich” – program wspierający transformację w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wspiera zrównoważony rozwój wsi i zmierza do poprawy warunków